Elementele de bază a unui proiect de design interior – Iluminatul.

Vom începe o serie de articole despre elementele ce stau la baza unui proiect de design interior profesional. În prima parte vom vorbi despre iluminat şi vom continua cu cromatica, structurarea şi fluxul, mobilarea şi alegerea decoraţiunilor.

Un factor extrem de important în orice interior, este modul în care se realizează iluminarea artificială a acestuia, de la temperatura de culoare a surselor de lumină, până la intensitatea luminoasă şi aspectul corpurilor de iluminat.

Un proiect de design interior începe, de obicei, cu realizarea unui proiect electric ce va cuprinde poziţionarea tuturor prizelor, întrerupătoarelor şi a corpurilor de iluminat. Acest lucru se întâmplă înainte de a se aplica tencuiala. Uneori, proiectul electric este întocmit de către arhitect sau electricieni, însă, în cele mai multe cazuri, pe parcursul elaborării proiectului de design, apar modificări rezultate din conceptul de iluminare. Un designer de interior, are o vedere de ansamblu asupra întregului obiectiv şi poate observa si corecta unele detalii pentru a obţine diverse efecte. Iluminarea se alege în funcţie de destinaţia şi funcţia fiecărui spaţiu. Iluminarea comerciala se va realiza astfel încât să pună în valoare cât mai bine bunurile expuse. Iluminarea de birou, se va face pe principii ergonomice, pentru o productivitate sporită şi o atmosferă destinsă. În casă, vom adapta iluminarea în funcţie de cantitatea necesară şi de efectul dorit. Într-o cameră de lucru vom avea nevoie de multă lumină naturală şi de o formă de iluminat local, pe când în dormitor sau living prioritatea va fi o ambianţă placută, cu lumini difuze şi nu foarte puternice. Pare relativ simplu, însă proporţia şi modul de iluminare a fiecărei surse de lumină, pot face ca atmosfera să fie excelentă sau obositoare şi agasantă. Pentru a putea stăpâni efectul luminii ambientale, e nevoie de multe cunoştinţe de fizică optică şi de multă imaginaţie. Împreună cu cromatica şi restul elementelor unui ambient, iluminarea are un rol covârşitor în obţinerea atmosferei optime pentru fiecare spaţiu în parte.

Dincolo de lumina pe care o oferă, corpurile de iluminat trebuie să aibă şi calităţi decorative deosebite. De aceeea, în ultimul timp, designul de corpuri de iluminat a luat o amploare extraordinară. Corpul de iluminat are două caracteristici de bază: modul în care distribuie lumina şi forma sa. Modul de dispersie a luminii, este din nou un instrument preţios pentru designeri. Folosim iluminarea directă şi indirectă, iluminarea locală şi ambientală pentru a crea o parte din atmosfera interioarelor proiectate. Pentru a completa atmosfera, vom utiliza elemente pe care le vom prezenta în articolele următoare.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.